Verenigin voor Europese Binnenvaart en Waterwegen

kostenlose MobileApp des VBW

Alle Informationen des Vereins und Tools zur Schiffsoptimierung aus einer Hand. Jetzt kostenlos erhältlich für Android und iOS.

Weitere Informationen...

Overzicht vakcommissies


Er zijn de volgende vakcommissies opgericht:

Vakcommissie voor binnschepen
Vakcommissie voor vaarwegen en havens
Vakcommissie voor binnenvaartrecht
Vakcommissie voor verkeerseconomie

Woerkgroup Rijdynamiek
Woerkgroup Telematica

De vakcommissies zijn internationaal bezet. Ze zijn praktijk georienteerd en bewerken principiele thema’s met een strategische aanpak.

Binnenvaart, havens en verladers baseren hun dagelijks werk op de resultaten van de vakcommissies. Politiek, autoriteiten en wetenschappelijk onderzoek krijgen impulsen voor nieuwe ontwikkelingen en voor de modernisering van het verkeerssysteem.

Thematische accenten

 • Infrastructuur van het europese vaarwegennet en de havens
 • Scheepstechniek naar europese maatstaven
 • Verkeerseconmie, o.a. vragen van markteconomie, mededinging en cooperatie van de verkeerstaken.
 • Eenheid van het europees binnenvaart-wet
 • Multifunktionaliteit van de vaarwegen
In alle thema’s is milieubescherming een integrale component van het werk.

Werkgroep rijdynamiek

Leden

Zur Liste der Arbeitsgruppenmitglieder

Doelstellingen en Taken

De werkgroep rijdynamiek creëerde de tweede en geheel herziene uitgave van de brochure "Rijdynamiek van binnenvaartschepen". De brochure zal worden afgerond en uitkomen in 2011.

Structuur en werkwijzeVoorzitter:

Resultaten

In de werkgroep werden de volgende publicaties uitgewerkt resp. voorbereid:

Projekten

Werkgroep Telematica

Doelen en taken

De werkgroep is ontstaan uit de VBW groep van deskundigen om het gebruik van moderne technologie in de Europese binnenvaart te steunen. Ze ontmoetten elkaar voor het eerst medio 1996. In het eerste fase van hun activiteit hadden ze de doelstelling gesteld om de tekorten en de bedenkingen bij het gebruik van deze technologie te verminderen. De presentatie van de verschillende toepassingen en hun voordelen, met name de systemen BICS, ELWIS en ARGO, in 2000 in de brochure "Met de computer de toekomst aansturen" hebben aangetoond positieve effecten.

De werkgroep houd zich in de huidige fase bezig met de AIS en RIS-systemen, hun ontwikkeling en werking in de praktijk. Bovendien speelt het gebruik van telematicatoepassingen voor het vervoer- en transportmanagement een belangrijke rol bij de werkzaamheden van de werkgroep. Zowel het perspectief van het districthoofdkantoor evenals de stuurhut worden in aanmerking genomen.

De werkgroep houd zich bezig met de nieuwste telematica-toepassingen en de daaruit voortvloeiende nieuwe manieren van werken en waarborgen op deze manier een hoge actualiteit.

Structuur en werkwijze

De werkgroep is internationaal en open voor deelname door vertegenwoordigers van alle Europese landen, alsook voor een uitbreiding van het technische platform. De werkgroep beoogt buiten de binnenscheepvaart de logistieke partners en alle daarbij horende gebieden vooral de expediteurs, havens, rijkswaterstatt (Schifffahrtsverwaltung), vrachtbeurs en software-ontwikkelaars te integreren in het werk.

De groep staat open voor een uitbreiding van het technische platform.

Voorzitter
Henk van Laar
Bureau Telematica Binnenvaart

Leden

Voorzitter:
Nils Braunroth
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
Henk van Laar Bureau Telematica Binnenvaart
Andreas Bäck via donau
Helmut Broß DST Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme
Nick van Haag Bureau Telematica Binnenvaart
Thorsten Kalinofski BP Europe SE
Thorsten Koch Haeger & Schmidt Logistics GmbH
Dr. Dipl.-Ing. Martin Sandler IN Innovative Navigation GmbH
Roland Scheurle Rheintank GmbH
Jürgen Trögl via donau
Christian Tüchthüsen INPLAN GmbH
Brian Vrijaldenhoven Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement
Jens Weinert INOSYS GmbH

 

Voormalige voorzitters

De resultaten

In de commisie werden de volgende publicaties uitgewerkt resp. voorbereid:

Projekten

 • Standaardisatie van de uitwisseling van gegevens formaten voor bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij de scheepvaart
 • Deskundigengroep voor internationale logistiekberichten in het kader van het COMPRIS-project (PDF-bestanden: Terms of Reference for Working Group Logistic Reports)

Vakcommissie verkeerseconomie (VC VEcon)

Oprichting van de vakcommissie: 1977

De commissie komt gemiddeld twee keer per jaar bijeen.

De commissie pakt actuele problemen uit de praktijk aan, maar geeft ook impulsen voor nieuwe ontwikkelingen. De commissie evalueert praktische ervaringen, wetenschappelijke werkzaamheden of de uitkomsten van research-opdrachten, waarbij leden van de VC of de daar achter staande bedrijven of instellingen betrokken zijn. Hierdoor is altijd een wetenschappelijk hoog niveau gegarandeerd.

Doelstelling en taken

 • Het bij een brengen van materiaal, om ad hoc een houding te kunnen bepalen over actuele verkeerseconomische problemen en zaken.
 • Openbare informatie over de betekenis en de kansen voor de toekomst van de binnenvaart
 • Grondige behandeling met de economische gevolgen van belangrijke voornemens en concepten op verkeers-, fiscaal-, energie-, en milieupolitiek gebied.
 • Ontwikkeling van principiele oplossingen voor de uitbouw van het verkeerssysteem binnenschip/vaarweg/binnenhaven
Voor dit doel beoogt de vakcommissie onder andere:
 • Infrastruktuur planning in het kader van de vaarweg bouwpolitiek
 • Bedrijven- en vlootstruktuur
 • Milieuvriendelijkheid van de binnenvaart in vergelijking tot haar concurrenten
 • Vrachtontwikkeling en rentabiliteit van de binnenvaart
 • Functies van de vaarwegen en hun nut buiten het verkeer
 • Gedrag van de verschillende vervoersmodaliteiten en de concurrentievoorwaarden van de binnenvaart in vergelijking tot haar concurrenten
 • Kansen van de intermodaliteit en de mogelijkheden voor de samenwerking van de verschillende vervoerstakken
 • Vervoersvraag- en markten
 • Bedrijfseconomische - logistieke organisatiesystemen en mogelijkheden voor rationalisering

Structuur en werkwijze

De leden van de vakcommissie vertegenwoordigen verschillende groepen:
 • Binnenvaartbedrijven
 • Werven en toeleveranciers
 • Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (Rijkswaterstaat)
 • Havenbedrijven
 • Ingenieurbureaus en classifikatiebedrijven
 • Wettelijke ongevallenverzekeringen
 • Wetenschap en onderzoek

Leden

Voorzitter  
Dr. Wolfgang Hönemann  
Carsten Berger Haeger & Schmidt Logistics GmbH
Henning Buchholz Wasser- und Schifffahrtsamt Minden
Jan Sönke Eckel RheinCargo GmbH & Co. KG
Hans Gerd Heidenstecker European River-Sea-Transport Union e.V.
Joachim Holstein HTAG Häfen und Transport AG
Berthold Holtmann DST Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme e.V.
Dr. Ansgar Kortenjann Niederrheinische Industrie- und Handelskammer
Kai Nandelstaedt Reederei Schwaben GmbH
Markus Nölke ShortSeaShipping Inland Waterway Promotion Center SPC
Joachim Schürings ThyssenKrupp Steel Europe AG
Werner Spionkowski Ruhrmann Logistik GmbH & Co. KG
Michael Wilms Hülskens Wasserbau GmbH & Co. KG

 

Voormalige voorzitters

1977 tot 1987: Dr. Karl-Otto Hördemann
1987 tot 1995: Dr. Gerhard Schuh
1995 tot 2003: Konsul Prof. Dr. Gerd W. Hulsman

De resultaten

In deze vakcommissie werden de volgende publicaties uitgewerkt resp. voorbereidt:
 • Stellingname met betrekking tot de wens van vrijstelling van belasting op gasolie
 • Aanvullende stellingname voor de introductie van belasting op gasolie in de binnenvaart
 • Betekenis van de binnenvaart in Europa
 • De vloot, de bedrijven en de werknemers in de binnenvaart
 • De draagkracht en de rentabiliteit van de binnenvaart
 • Conclusies uit de definitie van verschuivingspotentieel in het goederenvervoer
 • Actieplan voor de activering van het economische pontieel van het verkeerssysteem binnenschip/vaarweg/binnenhaven

Projekten

De vakcommissie werkt op het moment aan de volgende thema’s:
 • Internationalisatie van externe kosten en baten
 • Terminalconcept voor het gecombineerde verkeer
 • Toekomstige financiering van de infrastructuur
 • Waarborging van de functionaliteit van het vaarwegennet
 • Wegwerken van knelpunten in het europese vaarwegennet
 • Beoordelingsmethodes voor de kosten-batenanalyse in samenhang met het Duitse verkeerswegenplan
 • Geïntegreerd verkeersconcept van de Duitse regering
 • Betekenis van de Duitse binnenvaart in de Europese vervoerspolitiek

Vakcommissie voor binnenvaartrecht (VC BinR)

Oprichting van de vakcommissie: 1977

De VC vergadert twee keer per jaar.

De commissie pakt actuele problemen aan en geeft zelf impulsen voor nieuwe ontwikkelingen. De VC bevordert de uitwisseling van ervaringen met de binnenvaart, de wetenschap, de advocatuur en rechters maar ook tussen verladers en verzekeringsmaatschappijen. De commissie neemt een standpunt in tegenover nieuwe wetgevingsplannen en tegenover juridische en politieke vraagstukken met betrekking tot de binnenvaart.

Doelstelling en taken

 • Ontwikkeling van het binnenvaartrecht
 • Harmonisatie van het internationale binnenvaartrecht op alle gebieden in de binnenvaartlanden van Europa
 • Beïnvloeding van de nationale jurisdictie met het doel, dat rekening wordt gehouden met de bijzonderheden van de binnenvaart
 • Gedachten wisseling over de jurisdictie in binnenvaartzaken in de Europa
 • Bundeling van jurisdictie in de binnenvaart van specifieke en regionale thema’s
 • Gelijkschakelen van gerechtelijke wegen en instanties bij rechtszaken in de binnenvaart
 • Ontwikkeling van geharmoniseerde principes en maatstaven in de Europese assurantiesector voor de risico’s in de binnenvaart
Voor het bereiken van deze doelen onderzoekt de VC o.a.
 • Aansprakelijkheidssystemen en bijzondere vragen van aansprakelijkheid
 • Vervoerscontractrecht
 • Binnenvaartrecht in samenwerking met het Zeerecht en de algemene wetgeving
 • Competentie van rechtbanken
 • Wettelijke basisrechten en de behartiging van de rechten op vrijheid volgens de (nationale) vaarwegvoorschriften

Structuur en werkwijze

De leden van de vakcommissie representeren verschillende gebieden:
 • Binnenvaart
 • Advocatuur
 • Verladers
 • Onderzoek en wetenschap
 • Authoriteiten
 • Verzekeringen

Leden

Vorsitzender
Prof. Dr. Patrick Schmidt

NJP-Grotstollen, Rechtsanwälte und Notar
Stv. Vorsitzender
Dr. Olaf Hartenstein
ARNECKE SIBETH DABELSTEIN
Dr. Beate Czerwenka Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
Max von Delwig-Tiesenhausen Haeger & Schmidt Logistics GmbH
Mr. Theresia K. Hacksteiner IVR
Gregor Harbs Ahlers & Vogel
Dr. Hubert Holland Holland Rechtsanwälte
RA Markus Jaegers Anwaltskanzlei NJP-G
Dr. Werner Korioth Anwaltskanzlei Kiwitz, Korioth, Mantell & Partner
Harald Schoen Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
Dr. Johannes Trost LEBUHN & PUCHTA Rechtsanwälte
RA Fink von Waldstein Rechtsanwälte von Waldstein

 

Voormalige voorzitters

1977 tot 1995: Dr. Karl Heinz Bauer
1995 tot 1997: Dr. Jürgen Frommelt
1997 tot 2003: MR a.D. Johannes Sengpiel
2003 tot 2006: Prof. Dr. Karsten Otte
2007 tot 2011: Dr. Werner Korioth

De resultaten

Door de vakcommissie werden publicaties en initiatieven over de volgende thema’s bewerkt en voorbereidt:
 • Voorstel voor een herziening van de tekst "Frachtgeschäft" in het „Binnenschifffahrts-Gesetz” (BinSchG)
 • Voorstel (1984) voor een herziening van de tekst "Frachtgeschäft" in het „Binnenschifffahrts-Gesetz” (BinSchG)
 • Herziening van het eerste hoofdstuk van het „Gesetz über das gerichtliche Verfahren in Binnenschifffahrtssachen (BinSchVerfG) (Wet over de juridische procedures in binnenvaartzaken)
 • Resolutie over juridische procedures in binnenvaartzaken
 • Overeenkomst over het transport van goederen over binnenvaarwegen (CMNI)
 • Mannheimer Akte – Herziening van de Duitse tekst
 • Europese duw-condities 1997
 • Internationale vervoervoorwaarden (IVTB)
 • Europäisches Übereinkommen über die Haftung und Entschädigung für Schäden bei der Beförderung schädlicher und gefährlicher Stoffe auf Binnenwasserstraßen (CRDNI) (Europese overeenkomst over de aansprakelijkheid en vergoeding van schades bij transport van schadelijke en gevaarlijke stoffen op binnen-vaarwegen)
In samenwerking met de faculteit voor rechtswetenschappen van de universiteit van Mannheim heeft de vakcommissie actuele vraagstukken zowel zaken van fundamenteel belang opgepakt en hiervoor de volgende conferenties georganiseerd:
 • Eerste „Mannheimer conferentie voor binnenvaartrecht” (1975) met de thema’s:
  - De kosteneisen van de rijkswaterstaat voor berging van ankers en schepen
  - Gevaren van het binnenvaart-verkeer
  - Problemen bij de beperkte aansprakelijkheid van de scheepseigenaar
  - De betekenis van het recht op vrijstelling van bemanningsleden in het arbeidsrecht
  - De problematiek van claims volgens § 22 WasserhaushaltsG (waterhuishoudwet)
  - De bescherming van leven, gezondheid en eigendommen van bemanningsleden (§ 3 Abs. 2 BinSchG)en hun meevarende familieleden tegenover de werkgever.
 • Tweede “Mannheimer conferentie voor binnenvaartrecht” (1978) met de thema’s:
  - Gevolgen van het „AGB-Gesetz“ (wet over algemene bedrijfscondities) op de in de binnenvaart gebruikelijke Connossementscondities
  - De strafrechtelijke waardering van het vluchtmisdrijf op vaarwegen
  - De plicht van het rijk tot instandhouding van de mogelijkheid van het scheepsverkeer op de binnenvaarwegen
  - Internationale binnenvaartwetgeving en de problemen bij de overname van deze in het Duitse wet
 • Derde „Mannheimer conferentie voor binnenvaartrecht (1981) met de thema’s:
  - Het scheepsongeluk in de zin van § 1 AVB-Flusskasko
  - De producentenaansprakelijkheid in de binnenvaart m.b.t. radar installaties en de autopiloot
  - De publiekrechtelijke aansprakelijkheid van de scheepseigenaar bij het opruimen van scheepswrakken, berging van ankers en naer § 22 Wasserhaushaltsgesetz (waterhuishoudwet)
 • Vierde „Mannheimer conferentie voor binnenvaartrecht (1984) met de thema’s:
  - De rechtsgeschiedenis van de rijnvaart ten opzichte van de slotakte van Wenen
  - Het probleem van de risicoaansprakelijkheid in de binnenvaart
  - Verzekeringsproblemen bij het transport van gevaarlijke goederen
  - De verenigbaarheid van een gedwongen aansprakelijkheidverzekering voor een scheepseigenaar met de “Akte van Mannheim” van 1868
 • Vijfde „Mannheimer conferentie voor binnenvaartrecht (1987) met de thema’s:
  - De averij grosse op zee en in de binnenvaart
  - Verzekeringsrechtelijke vragen i.v.m. de averij grosse in de binnenvaart
  - De grondlegging van het moderne binnenvaartrecht in de 19de eeuw.
  - De uniformiteit van het internationale recht voor de beperking van de aansprakelijkheid in de rijn- en binnenvaart
 • Zesde „Mannheimer conferentie voor binnenvaartrecht (1990 ) met de thema’s:
  - Tegenwoordige en toekomstige aansprakelijkheidsregels voor de binnenvaart
  - Ontwikkeling van het binnenvaartrecht van 1871 tot 1963
  - Verhouding van de „Akte van Mannheim“ tot de „Overeenkomsten van Rome“
  - De „Akte van Mannheim“ en de „Rheinschifffahrtspolizeiverordnung“ (Rijnscheepvaartpolitieverordening) in de jurisdictie van de „Bundesgerichtshofs“ (Hoogste Duitse federaal gerechtshof) en de beroepskamer van de “Centrale Rijnvaartcommissie
 • Zevende „Mannheimer conferentie voor binnenvaartrecht (1993) met de thema’s:
  - De uniformiteit van het transportrecht in West- en Oost-Europeaan
  - Buitencontractuele aansprakelijkheid van de binnenvaart op de Donau
  - Ontwikkeling van het recht in de rijnvaart in de 2de helft van de 20ste eeuw
  - 125 jaar “Akte van Mannheim” en EG
 • Achtste „Mannheimer conferentie voor binnenvaartrecht (1996) met de thema’s:
  - Problemen van het milieustrafrecht in de binnenvaart
  - Verantwoordelijkheden van verlader en vervoerder onder inachtneming van conossements-en vervoerscondities.
  - Algemene condities voor de verzekering van rivier-casco-risiko’s 1992 in de versie van 1994
  - Nieuwe regeling van de aansprakelijkheidsbeperkingen in de binnenvaart
 • De negende „Mannheimer conferentie voor binnenvaartrecht“ op 22.10.1999 werd voor het eerst door alleen het „Instituut voor binnenvaartrecht“ aan de universiteit van Mannheim georganiseerd. Dit instituut werd in oktober 1996 met de effectieve steun van VBW en GBM opgericht. Er werden de volgende thema’a behandeld:
  - Het duitse „Transportrechtsreformgesetz“ (vervoersrechtreformwet) en zijn belangrijkste veranderingen voor het recht voor de binnenvaart.
  - Het Duitse vervoersrecht in vergelijking met andere Europese transport-wetten.
  - Het probleem van tewerkstelling van buitenlandse schippers uit „niet-EU-landen“ aan boord van Duitse schepen
  - De aansprakelijkheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen in de binnenvaart. (aktuele problemen en oplossingen voor een internationaal regeling)
 • De VBW zou – zoals ook in 1999 – de voortzetting van de „Mannheimer rechtsconferenties“ ook in de toekomst naar vermogen steunen.
De brochures met de verslagen welke tijdens de conferenties werden gehouden, zijn rechtstreeks verkrijgbaar bij de
Binnenschifffahrts-Verlag GmbH
Dammstr. 15-17
47119 Duisburg (Ruhrort)
Telefon: 0203/80006-20/-40 – Telefax: 0203/80006-21
E-Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vakcommissie voor vaarwegen en havens (VC V&H)

een gezamelijk commissie van VBW en Hafentechnischer Gesellschaft (HTG)
Oprichting van de commissie: 1977

De commissie houdt twee keer per jaar zitting.

De commissie pakt actuele problemen aan en geeft zelf impulsen voor nieuwe ontwikkelingen. De resultaten worden in in korte jaarberichten, op bijeenkomsten en in publicaties van de VBW gepresenteerd.

Doelen en taken

 • Evalueren van de kenmerken van alle vaarwegen en binnenhavens
 • Beschrijving van de opties en het belang van vaarwegen en binnenhavens voor de vervoerseconomie
 • Beschrijving van het belang voor de markteconomie
 • Beschrijving van de multifunctionaliteit van de vaarwegen en hun verkeerspolitieke betekenis voor ekologie, water- en energiebeleid, toerisme en recreatie
 • Analyse en voorstellen voor het vermindren van knelpunten in de infrastructuur
 • Voorstellen voor de infrastructuurontwikkeling voor vaarwegen en havens
 • Voorstellen voor de acceleratie van verkeers-processen
 • Voorstellen voor de ontwikkeling van vaarwegen in hun netwerkfunctie
Voor deze doelen beoogt de vakcommissie o.a.
 • Concurrentie in de binnenvaart
 • Medebepalende elementen voor de prestatie van vaarwegen en havens
 • Indelen van scheepsmaten naar vaarweg-categorie
 • Vaartijden op vaarwegen
 • Vormgeving en technische inrichting van kunstwerken en vaarwegen
 • Informatie en Communicatiediensten over en voor vaarwegen en havens
 • Condities voor het containervervoer op vaarwegen
 • Capaciteiten van het verkeerwegennet
 • Prestaties van de verkeersmodaliteiten
 • Veiligheid, bijzonder bij vervoer van gevaarlijke stoffen, ook tegenover andere vervoersmodaliteiten

Structuur en werkwijze

De leden van de commissie vertegenwordigen diverse groepen:
 • Binnenvaart
 • Verladers
 • Autoriteiten en wetenschap
 • Bnnenhavens

Leden

Vorsitzender
Dipl.-Ing. Michael Heinz

Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Zentrale Bonn
Ivo ten Broeke Rijkswaterstaat
Meike Eilts Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur - Referat WS 11
Dipl.-Ing. Thomas Groß Hülskens Wasserbau GmbH & Co. KG
Pavel Hamalcik CSPL, a.s.
Petra Herzog Bundesanstalt für Gewässerkunde
Dipl.-Ing. Matthias Küßner Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt,Standort Hannover
Dipl.-Ing. Heinz-Hermann Mecklenburg Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen
Klaus Michels Amt für Neckarausbau Heidelberg
Dr.-Ing. Manuela Osterthun Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt,Standort Hannover
Peter Rojko Wiener Hafen und Lager Ausbau- und Vermögensverwaltung GmbH
Dr. Markus Schmautz RMD Wasserstraßen GmbH
Prof. Dr. Andreas Schmidt Bundesanstalt für Wasserbau
Erik L. Schultz Koninklijke BLN-Schuttevaer
Dipl.-Ing. Hermann Steidlinger  Sachverständiger für Schiff-, Maschinenbau, Krane, Feuerlösch-Anlagen der Binnenschifffahrt
Martin Strack FICHTNER Water & Transportation GmbH
Gerhard Straub Neckarhafen Plochingen GmbH
Dieter Thurm DeltaPort GmbH & Co. KG

 

Voormalige voorzitters

1977 tot 1987: Professor Dr.-Ing. Martin Hager
1988 tot 1993: Dipl.-Ing. Raymund Hinricher
1993 tot 1995: Professor Dipl.-Ing. Dierk Schröder
1995 tot 1998: Dipl.-Ing. Claus Rost
1998 tot 2005: Dr.-Ing. Hans-Gerhard Knieß

De resultaten

In de commissie werden de volgende publicaties uitgewerkt resp. voorbereid:
 • Verzameling van gegevens en feiten over de prestatie van de binnenvaart en haar betekenis voor de vervoerseconomie met als onderdelen:
  - Het vaarwegennet en dimensionale, hydramechanische en nautisch elementaire voorwaarden voor vaarwegen en havens
  - De vloot, de bedrijven en de werknemers in de binnenvaart
  - De prestatie en het rendement van de binnenvaart
  - De milieuvriendelijke verkeersmodus binnenvaart
  - De prestatie van de binnenhavens
 • Vaartijden
 • Indelen van scheepsmaten naar de vaarweg-categorien
 • Doelgerichte sluistijden
 • Geschiktheid van vaarwegen voor het containervervoer *)
 • Vaarwegen en binnenvaart in vergelijking tegenover spoor- en wegvervoer *)
 • Vaardynamiek van binnenschepen (gezamenlijk met de VC Binnenschepen)
 • De vaarwegen van de bondsrepubliek Duitsland *)
 • De havens in de Duitsland en haar buurlanden *)
 • De waterweg als levensader
 • Met de PC op koers naar de toekomst – telematica in de binnenvaart
*) Deze publicaties zijn verkrijgbar bij:
Binnenschiffahrts-Verlag GmbH
Dammstr. 15-17
47119 Duisburg (Ruhrort)
Telefon: 0203/80006-20/-40
Telefax: 0203/80006-21
E-Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Projekten

Vakcommissie voor binnenschepen (VC BinSch)

een gemeenschappelijk commissie van VBW en Schiffbautechnischer Gesellschaft (STG)

Oprichting van de Vakcommissie: 1977

De commissie houdt twee keer per jaar zitting.

De commissie pakt actuele problemen uit de praktijk aan, maar geeft ook impulsen voor nieuwe ontwikkelingen. De commissie evalueert praktische ervaringen, wetenschappelijke werkzaamheden en de uitkomsten van research-opdrachten, waarbij leden van de VC of de daar achter staande bedrijven of instellingen betrokken zijn. Hierdoor is altijd een wetenschappelijk hoog niveau gegarandeerd.

Doelstelling en taken

Verhogen van de rentabiliteit van de scheeps-exploitatie; verhoging van het rendement van verkeerssysteem binnenvaart. Voor dit doel behandelt de vakcommissie in eerste instantie alle direct met het binnenschip en zijn exploitatie samenhangende vragen, zo als:

 • Ontwerpen en constructies van schepen
 • Voortstuwing en besturing
 • Manoevreer- en vaareigenschappen
 • Ontwikkeling van nieuwe conventionele en onconventionele scheesptypes
 • Snelle schepen op beperkte vaargebieden
 • Bijzondere ladingseigenschappen
 • Speciale construktiekenmerken
 • Scheepsveiligheid
 • Verkeersveiligheid

Structuur en werkwijze

De VC heeft op het moment 19 leden; zij vertegenwoordigen:
 • Binnenvaartbedrijven
 • Werven en toeleveranciers
 • Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (Rijkswaterstaat)
 • Havenbedrijven
 • Ingenieurbedrijven en Classifikatieorganisaties
 • Wettelijke ongevallenverzekeringen
 • Wetenschap en onderzoek

Leden

Vorsitzender
Dipl.-Ing. Jens Ley

DST Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme e.V.

Stv. Vorsitzender
Dr. Cornel Thill
Technische Universiteit Delft
Steffen Augspurger Heinz Mertz & Co. Schiffahrt GmbH
Wytze de Boer MARIN
Steffan Bölker Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Außenstelle Südwest
Edwin van Buren Van der Velde Marine Systems B.V.
Friederike Dahlke DST Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme e.V.
Hans-Gerd Heidenstecker European River-Sea-Transport Union e.V.
Bärbel Herrmann Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
Klemens Hitzbleck Triton Werft Jacobs Formstahl GmbH
Dipl.-Ing. Andreas Hüsig Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Außenstelle Mitte
Dipl.-Ing. Thomas Jasinski HTAG Häfen und Transport AG
Björn Luttert MTU Friedrichshafen
Dr.-Ing. Christian Masilge Schiffbau-Versuchsanstalt Potsdam GmbH
Dipl.-Ing. Baudirektor Gernot Pauli Zentralkommission für die Rheinschifffahrt
Dr.-Ing. Dirk Postel Postel Engineering
Erik Rotteveel MARIN
Erik L. Schultz Damen Shipyards Bergum
Ragnar Schwefel VSM Verband für Schiffbau und Meerestechnik e.V.
Dr. Juha Schweighofer via donau
André Stäudtner Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen
Frank Waldorf Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern
Meeuwis van Wirdum CoVadem
Ralf Wittig Wittig GmbH
Dipl.-Ing. Joachim Zöllner DST Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme e.V.
*) - ein gemeinsamer Ausschuss von VBW und Schiffbautechnischer Gesellschaft (STG)

 

Voormalige voorzitters

1977 bis 1994: Professor Dr.-Ing. Hans-Heiner Heuser
1994 bis 1998: Professor Dr.-Ing. Ernst Müller

De resultaten

In de commissie werden de volgende publicaties bewerkt resp. voorbereidt:
 • Energie consumptie in het goederenvervoer
 • Vrachtschepen en duwboten met een lager bouwgewicht
 • Installaties voor de verwerking van restenergie op binnenschepen
 • Voorbeeld voor een bestek voor een binnenschip
 • Onderzoek en de verdere ontwikkeling van straalbuizen bij „enkelschroefs-schepen“.
 • Actieve boegbesturing bij binnenschepen
 • Vaste brandstoffen voor gasgeneratoren voor binnenschepen
 • Specifieke energie-inzet in het goedenvervoer. Waar staat de binnenvaart?
 • Boordcomputers voor binnenschepen
 • Vaardynamiek van binnenschepen (Bewerkt door een gezamenlijk werkgroep van de vakcommissies voor binnenschepen en voor vaarwegen en havens)

Projekten

De volgende thema’s hebben momenteel de bijzondere aandacht – gedeeltelijk in ad-hoc-werkgroepen- van de vakcommissie:
 • Energiebezuiniging van motoren
 • Minimaliseren van brandstofverbruik
 • Gebruik van alternatieve en herbruikbare energie
 • Zelf-laad- en losinstallaties
 • Samenwerking van schip en overslag
 • Verlenging van technische onderhouds-intervallen
 • Verlaging van emissie van schadelijke stoffen en lawaai
 • Deugdelijkheid voor het bevaren van specifieke vaarwegen
 • Interactie schip - vaarweg

nadering

kantoor

Verein für europäische Binnenschiffahrt und Wasserstraßen e.V.
Haus Rhein
Dammstraße 15-17
47119 Duisburg


postbus:
Verein für europäische Binnenschiffahrt und Wasserstraßen e.V.
47118 Duisburg

Kontakt
Tel.: 0203/80006-27
Fax: 0203/80006-28
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.